/merak-edilenler/haberler-makaleler/romatoid-artrit-hastalarin-yasamlarini-nasil-etkiler MERAK EDİLENLER Hayat Benim Elimde|MERAK EDİLENLER|Haberler / Makaleler
MERAK EDİLENLER

Haberler / Makaleler

Romatoid Artrit, hastaların yaşamlarını nasıl etkiler?

Romatoid Artrit, hastaların yaşamlarını nasıl etkiler?

Romatoid artrit (RA), hastaların yaşam kalitesini ve sosyoekonomik gelişimini önemli ölçüde etkileyen kronik bir hastalıktır.

RA'nın hastaların yaşamları üzerinde önemli bir sosyoekonomik etkisi vardır. Fiziksel işlevlerdeki sınırlamaların yanı sıra artan ağrı ve yorgunluk nedeniyle tüm kronik hastalıklar arasında en üst sıralarda yer alır. 

Hastaların çalışabilmelerini, ev içindeki ve dışındaki performanslarını ve aile, sosyal ve boş zaman etkinliklerine katılımlarını etkiler. Yaşam kalitesindeki düşüş, özellikle fiziksel işlevdeki azalmadan dolayı artık çalışamama veya ev işlerine destek olamama gibi durumlar, hastalar ve hasta yakınları için kişisel ve ekonomik açıdan olumsuz sonuçlar doğurabilir.

Hastalar genellikle bireysel yükümlülüklerini yerine getirmek için ek destek almak zorunda kalırlar. Ev içindeki sorumlulukları için bir aile bireyinden destek almak durumunda kalırken, iş yerindeki yükümlülükleri için işverenlerinden destek istemeleri gerekir. Hastalar, işyerlerinde gerekli yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için ücretli veya ücretsiz izin desteğinin yanı sıra işverenlerinden daha esnek davranmalarını beklemektedir.

Hastalıkla ilgili iş ve ev verimliliğindeki azalmalar, yalnızca RA'nın ortaya koyduğu fiziksel sınırlamalardan kaynaklanmaz; hastalığın getirdiği psikolojik yük de yaşam kalitesini ve üretkenliklerini azaltmada önemli bir rol oynar. Yapılan çalışmalar, RA hastalarının %13 ila 20’sinde depresyon belirtileri görüldüğünü ortaya koymaktadır. Sağlıklı bireyler ile karşılaştırıldığında, depresyonun RA hastaları arasında önemli ölçüde daha yaygın olduğu görülmüştür.

RA, hastaların yaşamının birçok yönü üzerinde olumsuz etkilere sahiptir. Yapılan çalışmalarda, birçok tedavi rejiminin ağrı, yorgunluk gibi semptomları ve dolayısıyla ruh sağlığını iyileştirdiği görülmüştür. Bu faydaların sadece hastalar için değil, aynı zamanda aileleri, arkadaşları ve genel olarak toplum için de önemli etkileri vardır.

Bu nedenle hekimler, tedavi seçimlerinde hastalığın ilerlemesini durdurmanın yanı sıra, hastaların yaşam kalitesi üzerindeki etkisini ve hastalığın uzun vadeli sosyoekonomik yükünü de göz önünde bulundurarak seçim yapması önemlidir.

Referans:

DICKENS C, MCGOWAN L, CLARK-CARTER D, CREED F: Depression in rheumatoid arthritis: a systematic review of the literature with meta-analysis. Psychosom Med 2002; 64: 52-60 Erişim tarihi: 18.11.2022

M-TR-00002877