/romatoid-artrit/diger-hastaliklar-ve-ra RA'nın Diğer Hastalıklara Etkisi RA'nın Diğer Hastalıklara Etkisi ROMATOİD ARTRİT Hayat Benim Elimde|ROMATOİD ARTRİT|Diğer Hastalıklar ve RA
Virginia
Parçalı Bulutlu 23.1°
ROMATOİD ARTRİT

Diğer Hastalıklar ve RA

Romatoid Artrit, temel olarak eklemleri etkileyen bir hastalık olsa da vücudun farklı doku ve organlarını da etkileyebilir.

Diğer Hastalıklar ve RA

Romatoid Artrit (RA), ağrı, eklem hasarı ve hareket kısıtlılığı gibi sorunlara neden olarak yaşam kalitesini düşürebilir. Romatoid Artrit, sadece eklemleri etkileyen bir hastalık değildir, vücudun farklı doku ve organlarını da etkileyebilir.1 Ağırlıklı olarak eklemleri etkileyen bu rahatsızlık, aynı zamanda gözleri, akciğerleri, cildi, kalbi, damarları ve diğer organları da etkileyebilir. Oluşabilecek diğer komplikasyonlar, erken tanı ve tedavi ile yönetilebilir.2

Kalp-damar hastalıkları:3,4 

Romatoid Artrit hastalarında kardiyovasküler (kalp-damar) hastalıkların görülme riski artmıştır.  Kalp-damar hastalıkları, kalbi veya kan damarlarını etkileyen durumları tanımlayan genel bir terimdir ve kalp krizi, inme ve felç gibi yaşamı tehdit eden sorunları içerir. RA, özellikle alevlenmelerin olduğu dönemlerde kalbi çevreleyen zarın iltihabına neden olarak damar tıkanıklığı ve sertleşme riskini artırabilir. 

Uzun süreli kontrolsüz hastalık ve altta varolan iltihabi durum, RA hastalarında felç geçirme riskini de artabilir.

Miyokardit adı verilen kalp kasının iltihaplanması RA hastalarında nadir de olsa görülen bir komplikasyondur.

Romatoid Artrit hastalığının doğru yönetimi ve aşağıdaki maddelerin uygulanması ile kalp-damar hastalıklarının gelişme riski azaltılabilir:

 • Kontroller ve tedaviyi düzenli takip etmek
 • Sigarayı bırakmak
 • Sağlıklı, dengeli beslenmek
 • Düzenli egzersiz yapmak 

Akciğer Hastalıkları:5,6

Romatoid Artrit hastalarında, hastalığa bağlı akciğer tutulumu (interstisyel akciğer hastalığı) ihtimali vardır, bu da nefes darlığına yol açabilir. Bu tutulum, nefes almayı ağrılı hale getiren bir durum olan plöreziye yol açabilir.

Hastalık sürecinde görülebilen romatoid nodüller, akciğerlerde de oluşabilir. Genellikle zararsız bir durum olmakla birlikte bazı durumlarda enfeksiyon veya plevral efüzyon (akciğer zarı ile göğüs boşluğu arasında sıvı birikmesi) gibi sorunlara yol açabilirler.

Göz Hastalıkları:5,7

Romatoid Artrit, gözleri çeşitli şekillerde etkileyebilir. Gözün beyazını kaplayan ince bir zar olan episklera iltihabı yaygın olarak görülür, bu durumda göz ağrılı ve kırmızı olur. Göz beyazının iltihabı olan sklerit daha ciddi bir rahatsızlıktır ve görme kaybına neden olabilir. 

Romatoid Artrit hastalarında, ayrıca Sjögren sendromu riski vardır. Bağışıklık sistemi, gözyaşı üreten bezlere saldırdığında ortaya çıkan Sjögren sendromu, gözlerde kumlu ve kuru bir his yaratır. Tedavi edilmeyen göz kuruluğu, gözü ve korneayı kaplayan zar olan konjonktivada enfeksiyon ve skarlara neden olabilir.

Osteoporoz:2,8

Osteoporoz kemik yoğunluğundaki aşırı düşüş nedeniyle kemiklerin çok daha kırılgan bir yapıya dönüşmesi anlamına gelir ve bu nedenle kemiklerde kırılma olasılığını artırır. Osteoporoz belirtileri arasında, sırt ağrısı, kambur duruş, kavisli bir postür ve kırık oluşumu yer almaktadır. Ayrıca osteoporozu olan kişide, zaman içerisinde boy kısalığı ihtimali de yüksektir. 

Diğer Hastalıklar ve RA

Diyabet:5

Araştırmalara göre, Romatoid Artrit, diyabet riskini yaklaşık %50 oranında artırmaktadır. Benzer şekilde, diyabet hastalarında, Romatoid Artrit dahil olmak üzere diğer artrit hastalıklarının gelişme riski, diğer insanlara göre %20 oranında daha yüksektir.

Uzmanlar, bu iki hastalık arasındaki bağlantının sebebini tam olarak bilmese de, bu konuda birkaç faktörün rol oynadığı bilinmektedir:

 • Hem Romatoid Artrit hem de tip 1 diyabet, otoimmün hastalıklardır.
 • Romatoid Artrit ve diyabet hastalıklarının ikisi de iltihabi hastalıklardır.
 • Romatoid Artrit hastalığının eklemler üzerinde ağrı ve tutuluma sebep olan etkisi, fiziksel aktivitede azalmaya neden olarak tip 2 diyabet için bir risk faktörü oluşturabilir.
 • Romatoid Artrit hastalığının tedavisinde kullanılan bazı ilaçların yan etkisi olarak da diyabet riski artabilir.


Karpal Tünel Sendromu:4

Karpal tünel sendromu, Romatoid Artrit hastalarında sık görülen bir rahatsızlıktır. Ellerde duyu ve hareketi kontrol eden sinirlerden biri olan medyan sinir sıkışmasından kaynaklanır ve aşağıda belirtilen semptomlara sebep olur:

 • Ağrı
 • Uyuşma
 • Başparmak, parmaklar ve elin bir kısmında karıncalanma.

Karpal tünel sendromunun semptomları bazen el bilek atelleri veya ilaçlar ile kontrol altına alınabilir, ancak ciddi vakalarda medyan sinir üzerindeki baskıyı azaltmak için ameliyat dahi gerekebilir.

Referanslar

 1. https://www.cdc.gov/arthritis/basics/rheumatoid-arthritis.html Erişim Tarihi: 18.11.2022
 2. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/rheumatoid-arthritis/symptoms-causes/syc-20353648 Erişim Tarihi: 18.11.2022
 3. https://nras.org.uk/resource/cardiovascular-risk-and-ra/ Erişim Tarihi: 18.11.2022
 4. https://www.nhs.uk/conditions/rheumatoid-arthritis/complications/ Erişim Tarihi: 18.11.2022
 5. https://www.webmd.com/rheumatoid-arthritis/rheumatoid-arthritis-complications Erişim Tarihi: 18.11.2022
 6. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/rheumatoid-arthritis/expert-answers/rheumatoid-arthritis/faq-20058245# Erişim Tarihi: 18.11.2022
 7. https://nras.org.uk/resource/eye-health-and-ra/ Erişim Tarihi: 18.11.2022
 8. https://nras.org.uk/resource/osteoporosis-in-ra/ Erişim Tarihi: 18.11.2022

      M-TR-00002299