/merak-edilenler/haberler-makaleler/romatoid-artrit-hastalarinda-bilissel-davranisci-uygulamalarin-etkisi-nedir MERAK EDİLENLER Hayat Benim Elimde|MERAK EDİLENLER|Haberler / Makaleler
Virginia
Parçalı Bulutlu 23.1°
MERAK EDİLENLER

Haberler / Makaleler

Romatoid Artrit hastalarında bilişsel-davranışçı uygulamaların etkisi nedir?

Romatoid Artrit hastalarında bilişsel-davranışçı uygulamaların etkisi nedir?

Romatoid Artrit (RA), kronik ağrının yaygın görülen bir semptom olduğu sistemik, otoimmün bir hastalıktır. Eklem iltihabının semptomatik olarak rahatlaması ve hastalık aktivitesinin hafiflemesine destek olacak ilaçların kullanımı dışında, RA ağrısının yönetiminde etkili farklı yöntemler de bulunmaktadır. Bu yöntemler, RA'lı hastaların yaşam kalitesini önemli ölçüde iyileştirebilmektedir.

Yapılan bir çalışmada, RA ağrısını azaltmak için bilişsel-davranışçı bir ağrı yönetimi programının etkinliği incelenmiştir.  83 RA hastası üzerinde yapılan bu çalışmada, bu hastalara 12 ay boyunca problem çözme teknikleri, gevşeme eğitimi, dikkat dağıtma taktikleri, aile içi dinamikler ve iletişim gibi başa çıkma stratejilerinden oluşan ağrı yönetim eğitimleri verilmiştir.

Bilişsel-davranışçı ağrı yönetimi grubundaki kişilerin, RA dolayısıyla oluşan ağrı ile başa çıkma becerilerinde önemli ölçüde gelişme olduğu görülmüştür. 6 aylık takipte; bilişsel-davranışçı ağrı yönetimi grubunda yer alan kişilerin, ağrılarını azaltmak için gerekli olan becerilerine kontrol grubu ve plasebo grubundan daha fazla güvendikleri görülmüştür. 12. aydaki bulgularda, hastaların zaman içinde ağrıyla başa çıkmak için bilişsel-davranışçı stratejileri uygulayarak toplu bir fayda sağladıkları görülmüştür.

Bir diğer önemli bulgu ise, çalışmaya yüksek uyum gösteren kişilerin, Romatoid Artrit kaynaklı ağrıyla başa çıkma becerilerinde dikkate değer kazanımlar elde etmiş olmalarıdır. Diğer gruplara kıyasla, yüksek uyum gösteren grubun, bu süreçte çaresizlik hissinin çok daha azaldığını paylaşmaları da önemli bir sonuç olarak öne çıkmıştır.

RA hastalarının tıbbi sorunlarına ek olarak, çok çeşitli psikososyal kaygıları da bulunmaktadır. Hastayı takip eden romatologlar, tıbbi sorunların tedavisi dışında hastaların bu tarz psikolojik sorunlarıyla da baş etmek durumunda kalmaktadır. Psikolojik sorunlar tedaviye uyumdan, ağrı yönetimine kadar birçok konuyu etkileyebilir. Dolayısıyla RA hastalarına zor koşullarla başa çıkma yöntemleri konusunda daha fazla bilgi ve özgüven sağlayan bir eğitim programı, önemli bir klinik ihtiyacı da karşılamaktadır. Özellikle "ağrı yönetimi" ve "ağrıyı hafifletme becerisi" gibi alanlardaki gelişmeler, öz yeterlik alanında gelişme anlamına gelmektedir. 

Yapılan bu çalışma, RA'lı hastalar için bilişsel-davranışçı uygulamaların potansiyel etkinliğini göstermiştir. Hastalığın sebep olduğu fiziksel ve psikolojik etkilerle başa çıkabilme becerisinin artmasının ve öz yeterlik hissinin gelişmesinin RA'lı hastaların genel sağlıkları için de önemli olduğu görülmüştür. Bu çalışma, RA'lı hastaların multidisipliner tedavi yaklaşımına bilişsel-davranışçı ağrı yönetimi programlarının dahil edilmesi için güçlü bir destek sağlamaktadır.

Referans:  

https://doi.org/10.1002/art.1780310503 Erişim tarihi: 18.11.2022

M-TR-00002747