/merak-edilenler/haberler-makaleler/romatoid-artrit-hastalarinda-interstisyel-akciger-hastaligi MERAK EDİLENLER Hayat Benim Elimde|MERAK EDİLENLER|Haberler / Makaleler
MERAK EDİLENLER

Haberler / Makaleler

Romatoid Artrit Hastalarında İnterstisyel Akciğer Hastalığı

Romatoid Artrit Hastalarında İnterstisyel Akciğer Hastalığı

Romatoid Artrit (RA), çoklu organ tutulumu ile seyreden, kronik ve otoimmün inflamatuar bir hastalıktır.

RA'nın akciğere dair (pulmoner) belirtileri arasında; interstisyel akciğer hastalığı, pulmoner nodüller, plevral inflamasyonlar, pulmoner hipertansiyon ve vaskülit gibi solunum yolları ve pulmoner damar sistemi hastalıkları ve solunum yolu enfeksiyonları bulunmaktadır.

İnterstisyel akciğer hastalığı, Romatoid Artrit hastalığının akciğerlerde görülen en yaygın bulgusudur. RA ile ilişkili interstisyel akciğer hastalığı, diğer fibrotik hastalıklarla bazı genetik ve fenotipik (dış yapı) benzerlikler paylaşır ve RA hastalarında sağkalımı da etkileyen önemli bir prognostik (hastalığın seyrini gösteren) faktör olarak görülür. RA hastaları, genel popülasyona göre interstisyel akciğer hastalığına yakalanma açısından yaklaşık 9 kat daha yüksek riske sahiptir. RA ile ilişkili interstisyel akciğer hastalığı, genellikle artrit başlangıcından sonraki 5 yıl içinde gelişir ve hatta, hastaların yaklaşık %20’sinde eklem tutulumundan önce geliştiği görülmüştür.

RA ile ilişkili interstisyel akciğer hastalığı olan hastalar, genellikle nefes darlığı ve kuru öksürük gibi kronik semptomlarla hekimlerine başvururlar. Klinik muayene sırasında; çok hızlı solunum, solunum sırasında gelen hırıltı sesleri ve nadiren çomak parmak oluşumları görülür. Görüntüleme sırasında; bronş genişlemesi ve/veya bal peteği şeklinde anormallikler görülebilir. RA’lı kişinin genellikle uzun süreli sistemik ve eklem iltihabından kaynaklanan zayıf fonksiyonel durumu; öksürük ve nefes darlığı gibi semptomları gözden kaçırmasına neden olabilir, bu da gecikmiş tanıya neden olur. 

Romatoid Artrit ile ilişkili interstisyel akciğer hastalığı, önemli bir morbidite ve mortalite (hastalık ve ölüm) yüküne sahiptir. İnterstisyel akciğer hastalığının, RA hastalarında mortalite oranı %6-13 civarındadır.

Tüm RA hastalarının, özellikle interstisyel akciğer hastalığı için olası risk faktörlerine sahip olanların (göğüs şikayeti olmasa bile), daha iyi yaşam kalitesi elde etmek ve hastalık ile ilişkili ölüm oranını azaltmak için özellikle karbonmonoksit difüzyon kapasitesi ölçümü ve yüksek çözünürlüklü Bilgisayarlı Tomografi (CT) gibi solunum fonksiyon testleri ile tarama yaptırmaları önerilir.

Referans:

https://doi.org/10.1016/j.ejr.2020.08.004. Erişim tarihi 06.12.2022

Samy, N., Salah, H., & Hammoda, R. M. (2021). Rheumatoid arthritis patients with interstitial lung disease: Clinical, radiological and laboratory characteristics. The Egyptian Rheumatologist, 43(1), 29-34.

M-TR-00002988