/merak-edilenler/haberler-makaleler/romatoid-artrit-hastalarinda-oruc-tutmanin-hastalik-aktivitesi-uzerindeki-etkileri-nelerdir MERAK EDİLENLER Hayat Benim Elimde|MERAK EDİLENLER|Haberler / Makaleler
MERAK EDİLENLER

Haberler / Makaleler

Romatoid Artrit hastalarında oruç tutmanın hastalık aktivitesi üzerindeki etkileri nelerdir?

22/03/2023

Romatoid Artrit hastalarında oruç tutmanın hastalık aktivitesi üzerindeki etkileri nelerdir?

Ramazan ayı boyunca oruç tutmanın romatolojik hastalık yönetimi ve ilaç alımı üzerinde belirli etkileri bulunmaktadır.

Gün içinde sınırlı kalori ve sıvı tüketimi, vücutta fizyolojik değişikliklere sebep olabilir. İftar vaktinde bazı gıdaların fazla tüketimi, Romatoid Artrit hastalık aktivitesini etkilemektedir. Belirli gıdalar, bağışıklık sistemini olumlu etkilerken, bazıları da mevcut semptomları tetikleyecek alerjik tepkilere neden olarak hastalık aktivitesinin kötüleşmesine yol açabilir. 

27-81 yaş aralığında 65 kadın ve 5 erkek olmak üzere toplam 71 katılımcıyla yapılan bir araştırmada, 39 kişi oruç tutan grupta, 32 kişi ise oruç tutmayan grupta yer almıştır.

Değerlendirilen veriler; hastaların sosyoekonomik durumu, klinik sonuçları, laboratuvar incelemeleri ve Ramazan ayından önce ve Ramazan ayı sırasındaki beslenme düzenini içermektedir. RA hastalarında hastalık aktivitesi, DAS28 skoru kullanılarak ölçülmüştür. 

Grupların Ramazan öncesi ve Ramazan ayından 2 ay sonra sonuçları karşılaştırıldığında; oruç tutan grupta, diğer gruba kıyasla fonksiyonel olarak gelişim görülmüştür ancak yine istatistiksel olarak büyük bir fark bulunmamıştır. 

Çalışmanın sonuçlarına göre; oruç tutan grupta Ramazan sonrasında DAS28 skorunda çok önemli sayılmayacak bir düşüş görülmüştür. Hindistan’da 15 RA hastası ile yapılan ankete dayalı bir araştırma sonucu ise; Ramazan ayı sonrasında hastalık aktivitesi üzerinde bir sonraki aya kadar devam eden olumlu etkiler kaydedilmiştir. 31 hastayla yapılan farklı bir çalışmada katılımcıların %78’i genel sağlık durumlarında olumlu sonuçlar gördüklerini bildirmiştir.

Klinik bulgular açısından; oruç tutan gruptaki hastalarda sabah tutukluğunda azalma görülmüştür ve eklem hassasiyetinde azalma görüldüğü belirtilmiştir. Ancak Ramazan ayı öncesine kıyasla büyük bir fark bulunmamaktadır. Farklı bir çalışmada ise; Ramazan ayı sonrasında oruç tutan hastalarda, sabah tutukluğu, eklem ağrısı ve eklem şişliğinde önemli iyileşmeler kaydedilmiştir.

Sonuç olarak; Ramazan ayında beslenme düzeninde yapılan değişiklikler, RA hastalık aktivitesinde azalmaya katkı sağlamıştır ancak bu sonuçlar, istatistiksel olarak anlamlı sayılmamaktadır. Hekimler, Ramazan ayı döneminde hastalık yönetimini iyileştirmek için beslenme düzenindeki ve ilaç alımındaki değişiklikleri dikkate almalıdır. Referans: 

doi: 10.5606/tjr.2013.3147. The effects of the Ramadan month of fasting on disease activity in patients with rheumatoid arthritis. Turk J Rheumatol 2013;28(3):189-194. Erişim tarihi: 20.03.2023

M-TR-00003179