/merak-edilenler/haberler-makaleler/romatoid-artrit-ile-diyabet-arasinda-iliski-var-midir MERAK EDİLENLER Hayat Benim Elimde|MERAK EDİLENLER|Haberler / Makaleler
Virginia
Parçalı Bulutlu 23°
MERAK EDİLENLER

Haberler / Makaleler

Romatoid Artrit ile Diyabet arasında ilişki var mıdır?

Romatoid Artrit ile Diyabet arasında ilişki var mıdır?

Romatoid Artrit (RA) tedavisi; hastalığı modifiye eden biyolojik ilaçlar ve özellikle erken evre RA'da kullanılan tedaviler ile birlikte büyük ölçüde ilerlemiştir. RA hastaları, giderek artan bir şekilde hastalık aktivitelerini, eşlik eden hastalıkları, eklem hasarlarını ve fonksiyonlarını önlemeye yönelik tedavilere ulaşabilmektedir. 

Dünya çapında büyük bir sağlık sorunu olan şeker hastalığı (diyabet); kalp-damar hastalığı, körlük, böbrek yetmezliği ve alt uzuv amputasyonu riskini artırmakta ve etkilenen bireylerde hastalık ve ölüm oranını önemli ölçüde artırmaktadır.

RA, tip 2 şeker hastalığının öncüsü olan insülin direnci başta olmak üzere, şeker metabolizmasındaki anormallikler ile ilişkilidir. Şeker hastalığı ve RA arasındaki ilişkinin önemli bir boyutu da RA için kullanılan tedavilerin, şeker hastalığı seyrine olan etkileridir. 

Yapılan bir çalışmada, vücut kitle indeksi (VKİ) gibi diyabet için önemli risk faktörleri göz önünde bulundurularak, RA tedavisinde kullanılan belli başlı tedavilerin, diyabet ile ilişkili olup olmadığı değerlendirilmiştir.

Çalışmada tedavi altındaki RA hastalarında, hastalık aktivitesi ve VKİ gibi ortak değişkenler için ayarlama yapıldığında, diyabet riskinin önemli ölçüde azaldığı görülmüştür. Ancak buna ek olarak yüksek dozlarda kullanılan glukokortikoidin diyabet riskini arttırdığı görülmüştür.

Çalışmada, tedavilerin diyabet gelişimine etkisinin yanı sıra RA hastalarında obezite ve diyabet arasındaki ilişki de incelenmiştir. Obezite görülen RA hastalarının diyabet geliştirme risklerinin, obezite görülmeyen kişilere oranla çok daha yüksek olduğu görülmüştür. Bu sonuç, fiziksel aktivite ve doğru beslenmenin önemini de vurgulamaktadır.

Referanslar:

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0210459

https://doi.org/10.1002/art.23600 PMID: 18576352

M-TR-00002747