/merak-edilenler/haberler-makaleler/terapotik-egzersizin-romatoid-artrit-hastalari-uzerindeki-etkileri-nelerdir MERAK EDİLENLER Hayat Benim Elimde|MERAK EDİLENLER|Haberler / Makaleler
MERAK EDİLENLER

Haberler / Makaleler

Terapötik egzersizin Romatoid Artrit hastaları üzerindeki etkileri nelerdir?

Terapötik egzersizin Romatoid Artrit hastaları üzerindeki etkileri nelerdir?

Terapötik egzersiz; kas iskelet sistemine ait bir bozukluğu düzeltmek ya da fonksiyonunu geliştirmek amacıyla yapılan, özel olarak tasarlanmış hareketler olarak tanımlanabilir.

Terapötik egzersizin Romatoid Artrit (RA) hastaları üzerindeki etkisine ilişkin birçok çalışma yapılmıştır. Egzersiz bir kasa yönelik olabileceği gibi, bütün vücut sistemlerini çalıştırmaya yönelik de olabilir. RA'lı kişilerin rehabilitasyonunda önemli hedeflerden biri, fonksiyonel gerilemenin önlenmesidir ve bu amaçla terapötik egzersiz sıklıkla kullanılmaktadır.

Romatoid Artrit (RA) hastalarının yaklaşık %80'i, herhangi bir dış destekten bağımsız olarak vücut fonksiyonlarını kullanabilse de, ortalama bir hastada zaman içinde işlevsel sakatlıklar gözlenebilmektedir. Eklem hareketliliğinde kısıtlılık, azalmış kas fonksiyonu ve azalmış aerobik kapasite, RA'lı bireylerde terapötik egzersiz ihtiyacının önemli göstergeleri olarak kabul edilmektedir.

Orta düzeyde yapılan fiziksel egzersizlerin genel popülasyonda erken ölümlere karşı koruyucu olduğu öne sürülmüştür. Aynı önermenin RA'lı bireyler için de geçerli olduğunu göz önünde bulundurarak, egzersiz alışkanlığı benimsemenin, RA'lı hastaları da olumlu yönde etkileyeceği düşünülmektedir.

RA'lı bazı kişiler, egzersizin, semptomlarını kontrol etmede yardımcı olduğu ve hatta hastalık seyri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmalarını sağladığı için önemli olduğuna inanmaktadır. Bununla birlikte, fiziksel hareketsizlik ve egzersize karşı olumsuz tutumlar da RA hastalarında sıklıkla rastlanan bir durumdur.

Hastanın bir egzersiz programına yönelik motivasyonu ve alışkanlığını artırmak için bilişsel ve davranışsal yönlerin de dikkate alınması gerektiğini gösteren çalışmalar mevcuttur. RA'lı kişilerde bilişsel yanıtın yeterli olmasının, kişinin genel sağlığı, ağrı yönetimi ve fonksiyonel durumu için önemli olduğuna dair kanıtlar bulunmaktadır.

Yapılan bir çalışmada, yorgunluk hissinin ve kişinin psikolojik durumunu kontrol edebilme yetisinin egzersiz yaparak olumlu yönde etkilenebileceği ve buna ek olarak, egzersizden kaynaklandığı düşünülen rahatsızlığın daha olumlu bir bakış açısıyla değerlendirilmesi sonucunda ağrının azaldığı görülmüştür.

RA'lı bireylere terapötik egzersiz önermenin asıl amacı, fonksiyonel sakatlığın önlenmesi olsa da, fonksiyonel kapasiteyi geliştirmek de, ileride görülmesi muhtemel sakatlıklar için önemli bir destek olarak değerlendirilmektedir.

Terapötik egzersiz konusunda yönlendirme için mutlaka hekiminize danışın.

Referans: 

https://doi.org/10.1002/art.1790070406

M-TR-00002747