/merak-edilenler/haberler-makaleler/yoga-temelli-zihin-beden-egzersizlerinin-romatoid-artrit-hastalari-uzerindeki-etkileri-nelerdir MERAK EDİLENLER Hayat Benim Elimde|MERAK EDİLENLER|Haberler / Makaleler
MERAK EDİLENLER

Haberler / Makaleler

Yoga temelli zihin-beden egzersizlerinin Romatoid Artrit hastaları üzerindeki etkileri nelerdir?

Yoga temelli zihin-beden egzersizlerinin Romatoid Artrit hastaları üzerindeki etkileri nelerdir?

Romatoid Artrit, genetik ve çevresel faktörler arasındaki etkileşimin sonucu olarak ortaya çıkan kronik seyirli iltihaplı bir romatizmal hastalıktır. 

Yapılan çalışmalarda, yoga temelli zihin-beden egzersizlerinin, aktif RA hastalarında ağrıyı, sakatlık oranını, hastalık aktivitesini ve depresyon şiddetini önemli ölçüde azaltarak yaşam kalitesini iyileştirdiği gösterilmiştir. Yoga, bilim temelli bir sağlık disiplinidir ve bedeni ve zihni bir bütün olarak etkileyen, fiziksel ve zihinsel sağlığın geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ile sonuçlanan tamamlayıcı, bütünleştirici ve yardımcı bir tıbbi terapi olarak kullanılabilir. 

Hint kökenli bir zihin-beden egzersizi olan yoga, çeşitli asanalar (fiziksel duruşlar), pranayama (nefes egzersizleri) ve dhayna (meditasyon) dahil olmak üzere bir dizi zihin-beden temelli fiziksel aktiviteyi içerir ve genel sağlık ve hastalık yönetiminde faydalı etkileri olduğu görülmektedir. Yoga egzersizleri, stresle ilişkili fiziksel ve duygusal değişim sırasında sinir sistemini güçlendirerek oto kontrolü kolaylaştırır ve davranış değişikliklerini olumlu yönde destekler. 

Birçok çalışmada, yoga egzersizlerinin klinik semptomlar, yaşam kalitesi, psikososyal sonuçlar ve işlevsel beceriler açısından Romatoid Artrit tedavisinde güçlü bir destek sağladığı gösterilmiştir.

8 haftalık yoga temelli zihin-beden egzersizlerinin RA ve depresyonun şiddeti üzerindeki etkisini değerlendirmek üzere 104 kişiyle bir çalışma yapılmıştır.

Bu çalışmada, egzersizlerin moleküler remisyon üzerindeki olumlu etkisi gösterilmiştir ve psikolojik sağlığı da etkilediği bilinen Romatoid Artrit seyrinde hafifleme görülmüştür.

Çalışmanın bulgularına göre; yoga aracılığıyla zihnin bedensel işlevler üzerindeki olumlu etkileri sayesinde semptomlarda azalma görülmüştür. Bu etkiler arasında:

  • Eklem esnekliğinde artış,
  • Telomer yıpranma oranı ve hücresel yaşlanmada azalma,
  • Genomik stabilite sağlanması,
  • Nöroplastisite becerisinde iyileşme ve nörotransmitter seviyelerinde denge oluşumu,
  • Sirkadiyen ritmin düzenlenmesi ve
  • Bağışıklık düzenleyici molekül seviyelerinin optimizasyonu yer almaktadır.

Nöroplastisite, sistemik inflamasyon, hücresel sağlık bütünlüğü, hastalık aktivitesinde ve sakatlık oranında azalmanın olumlu klinik sonucu ile bağlantılı olarak sağlanan iyileşme durumu; yoganın RA'da uzun vadeli klinik remisyon sağlayabileceğini ve nüks ataklarını azaltabileceğini düşündürmektedir. 

Yoganın, parasempatik sinir sisteminin baskınlığını aktive ederek ve vagal aktiviteyi artırarak stresi azalttığı birçok çalışmada gösterilmiştir.

Bütünleştirici bir sağlık uygulaması olan yoga, hem psikolojik hem de fiziksel bileşenlerden oluşur ve bu nedenle, RA gibi şiddetli ağrıya sebep olan ve hareketleri kısıtlayan otoimmün hastalıkların yönetiminde destek olması açısından önerilmektedir. Yoga, sadece bedeni ve zihni rahatlatmakla kalmaz, aynı zamanda iç organ sisteminde dengeyi sürdürerek metabolik süreçlerin düzenlenmesini de sağlar.

Yoga egzersizleri ve sizin için uygun pratikler konusunda mutlaka hekiminize danışmalısınız. 

Referanslar:

1. Gautam S, Tolahunase M, Kumar U, Dada R. Impact of yoga based mind-body intervention on systemic inflammatory markers and co-morbid depression in active Rheumatoid arthritis patients: A randomized controlled trial. Restor Neurol Neurosci. 2019;37(1):41-59. doi: 10.3233/RNN-180875. PMID: 30714983

M-TR-00002747