/video/uzman-videolari/romatoid-artritte-glutensiz-beslenmenin-onemi-nedir-prof-dr-sukran-erten Hayat Benim Elimde
VİDEO

Uzman Videoları

Romatoid Artritte glutensiz beslenmenin önemi nedir? | Prof. Dr. Şükran Erten

Gluten; buğday, arpa, yulaf ve çavdarda bulunan bir proteindir. Çölyak hastalarının tıbbi beslenme tedavisinde kullanılan glutensiz diyetin, Romatoid Artrit hastalarında da kullanılabileceği düşünülmektedir. Son zamanlarda, çölyak hastalığı ve Romatoid Artrit arasında semptomatik bir örtüşme tanımlanmıştır. Çölyak hastaları; artralji, artrit, çoklu eklem ağrısı, sabah tutukluğu, sırt ağrıları gibi romatolojik belirtiler gösterebiliyorken, Romatoid Artrit hastalarında da bağırsak semptomları görülebilmektedir. Ayrıca, her iki hastalıkta da benzer çevresel ve genetik özellikler gözlenmiştir. Bu benzerlikleri hücresel düzeyde ortaya koyan daha ayrıntılı çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır.

Mevcut kanıtlar sınırlı olsa da, glutensiz diyetlerin Romatoid Artrit hastalarında olumlu etkileri gösterilmiştir. Glutensiz diyet tüketen çölyak hastalarının yaklaşık %30’unda, romatolojik belirtilerin iyileştiği veya ortadan kalktığı bildirilmiştir. Özellikle gluten içermeyen vegan diyetin, Romatoid Artrit hastalarında iyileşme sağladığı bildirilmiştir. 

Romatoid Artritli hastalarda yüksek kolesterol, normal popülasyondan daha sık görülmektedir. Bu nedenle, ateroskleroz ve diğer kalp damar hastalıkları riski, bu hastalarda daha fazladır. Yapılan bir çalışmada, bir yıl süren glutensiz vegan diyet kullanan Romatoid Artritli hastalarda LDL-kolesterol, toplam kolesterol ve CRP düzeylerinde azalma; bunun yanında hastalık aktivitesini gösteren DAS28 skorunda düşüş gösterilmiştir. Glutensiz diyetin, potansiyel olarak kolesterole bağlı plak oluşum sıklığını azaltabileceği ve anti-inflamatuvar değişiklikler sağlayabileceği bildirilmiştir.